Zdravie a životospráva

Čo všetko na vašom zdraví môžu napáchať úsporné žiarovky

Mnohí z nás s cieľom ušetriť elektrinu a peniaze nahradili štandardné žiarovky takzvanými ekologickými či šetrnými žiarivkami novej generácie. Vplyv na to určite malo aj obmedzenie výroby klasických žiaroviek.

Avšak táto nová generácia žiaroviek sú natoľko toxické, že americká vládna Agentúra pre ochranu životného prostredia vytvorila špeciálny protokol, ktorý je potrebné dodržiavať v prípadoch, keď dôjde k ich rozbitiu.

Dôvodom je fakt, že pri narušení ich štruktúry nastáva únik otravných plynov.

Ak sa rozbijú v uzatvorenom prostredí domu či bytu, tak maximálna povolená koncentrácia ortuti vo vzduchu bude prekročená až 20 násobne!

K takémuto zisteniu dospela štúdia vykonaná Výskumným inštitútom Fraunhofer Wilhelm Klauditza pre nemeckú Federálnu agentúru životného prostredia.

Aký je rozdiel medzi svetlom z bežnej a úspornej žiarovky

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že svetlá produkované bežnou žiarovkou a úspornou žiarivkou sú rovnaké, prípadne odlišné iba v odtieni, nie je tomu tak.

Bežná žiarovka produkuje takzvané spojité spektrum svetla na rovnakom princípe ako slnko vytvára bežné denné svetlo.

Pre naše oči viditeľné svetlo má rozmedzie vlnových dĺžok od 400 do 700 nm.

Ide vlastne o celé spektrum farieb od fialovej, cez modrú, zelenú, žltú až po červenú, ktoré sa po vzájomnom prelínaní pre ľudí javí ako biela farba.

Naproti tomu, úsporné žiarivky generujú len jednu alebo zopár špecifických vlnových dĺžok, ktoré sa nám tiež javia ako biele svetlo, no v skutočnosti je to len jeho malá časť.

Čo spôsobuje svetlo z úsporných žiaroviek

Ako bolo vysvetlené v predošlom odstavci, obe svetlá sa navonok javia ako veľmi podobné, no v skutočnosti sú veľmi odlišné.

Svetlo zo žiariviek síce dokáže oklamať oči, no mozog nie, pretože ten chýbajúce frekvencie v podvedomí registruje.

To potom môže spôsobovať nasledovné zdravotné problémy:

  • závrate, krútenie hlavy
  • bolesti hlavy
  • migrény
  • kŕče
  • únavu
  • neschopnosť koncentrácie
  • stavy úzkosti a podráždenosti

Úsporné žiarivky okrem selektívnych vlnových dĺžok viditeľného svetla produkujú aj UV žiarenie.

Konkrétne sa jedná o UV-B a UV-C lúče, ktoré sú škodlivé pre pokožku (rakovina kože), ale aj pre oči.

Radiácia z týchto žiariviek priamo napáda imunitný systém a môže spôsobiť poškodenie kože, ktoré bude brániť správnemu formovaniu sa vitamínu D-3.

Zatiaľ sme sa zmienili iba o následkoch spôsobených samotným nespojitým svetlom. Okrem toho v nich ale číha aj ďalšie nebezpečie v podobe otravných plynov.

Zdravotné riziká pri poškodení žiariviek a úniku plynov

Ak dôjde k rozbitiu alebo poškodeniu obalu úspornej žiarivky a následný únik toxických plynov, tie môže spôsobiť nasledovné zdravotné ťažkosti.

1. Ohrozenie vnútorných orgánov

Ortuť je silný neurotoxín a pri nadýchaní poškodzuje pľúca a následne mozog, nervovú sústavu, pečeň a obličky.

Poškodiť môže tiež srdcovocievny systém, imunitu a reprodukčné orgány. Následky sa prejavujú triaškami, úzkosťou, nespavosťou, stratou pamäti, rakovinou a Alzheimerovou chorobou.

Ohrozené sú hlavne deti a tehotné ženy.

2. Riziko rakoviny

Nová štúdia vykonaná Petrom Braunom z Alabovho laboratória v Berlíne zistila, že úsporné žiarovky obsahujú toxické karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu.

Ide o látky ako:

Fenol – mierne kyselinová toxická látka získavaná z uhlia a používaná v chemickom priemysle.

Naftalín – nestála biela kryštalická látka vyrábaná destiláciou uhoľného prachu. Používa sa v guličkách proti moľom a ako základná surovina pri výrobe iných chemikálií.

Styrén – nesaturovaný tekutý uhľovodík získavaný z ropy.

Záver

Úsporné žiarovky sú natoľko toxické, že by sme ich nemali dávať do bežného odpadu. To dokonca priznávajú aj samotní výrobcovia.

Ide teda o hazardný domáci odpad.

Ak náhodou sa vám jedna takáto žiarovka doma rozbije, mali by ste ihneď otvoriť všetky okná a dvere a následne evakuovať všetkých ľudí aj domáce zvieratá na minimálne 15 minút.

Zdroj: Energy Efficient Bulbs Cause Anxiety, Migraines, and Even Cancer

Tiez sa Vam moze pacit