Krása a životný štýl, Prírodná medicína, Zdravie a životospráva

Jediná vec na svete, ktorá dokáže po chemoterapii zregenerovať váš imunitný systém.

Mandatory Credit: Photo by Burger/Phanie / Rex Features ( 676679r ) Model released - Oncology department. Patient with breast cancer receiving chemotherapy in day hospital. Here, the nurse is setting up a drip. Female patient receiving chemotherapy *** Local Caption *** KEMOTERAPI GOREN KANSER HASTASI

Ide o terapuetický systém na kompletnú obnovu, o ktorom sa začalo v súčasnosti veľa hovoriť, no vôbec to nie je nová vec.

Hlavný dôvod, prečo tak dobre funguje pri obnove imunity je ten, že v podstate odstraňuje všetky prekážky, ktoré za normálnych okolnosti bránia hojeniu.

Poďme sa teraz bližšie pozrieť, čo tou vecou je a ako vlastne funguje.

Hladovka ako neprekonateľný regenerátor imunity

Hladovka je ideálnym spôsobom na obnovu imunitného systému a liečbu mnohých zdravotných problémov, vrátane chronických a autoimunitných ochorení.

O pozitívnych účinkoch hladovky na telo sa vie už dávno, no až teraz veda odkrýva jej pôsobenie na bunkovej úrovni.

Ako hladovka teda funguje?

Počas prvých 24 až 48 hodín hladovky sa vyčerpajú telesné zásoby glykogénu – čiže cukor, ktorý predstavuje bežné palivo pre bunky.

Na základe toho sa v tele spustia viaceré biochemické mechanizmy, snažiace sa ušetriť energiu a zároveň dostatočne zásobovať vitálne orgány palivom.

No a práve tieto energiu šetriace mechanizmy majú na telo viaceré blahodárne účinky.

Nedávna štúdia1 tvrdí, že hladovka podporuje regeneračnú kapacitu nášho imunitného systému, ktorá môže byť prínosom hlavne pre onkologických pacientov podstupujúcich chemoterapiu, ale tiež aj pre zdravých ľudí.

Predošlý výskum zasa zistil, že hladovka by mohla ochrániť myší pred nepriaznivými vedľajšími účinkami chemoterapie, avšak bez ovplyvnenia jej efektívnosti.

To sa teraz preukázalo aj na štúdii 10 pacientov. Tí počas chemoterapie držali hladovku a zaznamenali pritom nežiadúce účinky v menšom počte a tiež nižšej intenzity v porovnaní s pacientami, ktorí hladovku nedržali.

Ako hladovka zregenerovala imunitné bunky u myší

Skupina vedcov vykonala dlhú sériu experimentov, ktoré preukázali znížené poškodenie DNA, úmrtnosť bielych krviniek, buniek kostnej drene a celkové zníženie úmrtnosti na následky chemoterapie.

Čo je najdôležitejšie, po 4 až 5 cykloch chemoterapie sprevádzanej hladovkou sa početnosť bielych krviniek v skupine hladujúcich pacientov vrátil do normálu, pričom v kontrolnej skupine zostala po chemoterapii táto početnosť výrazne pod normálom.

Dokonca, keď vedci sledovali početnosť bielych krviniek pri hladovke, avšak bez podávania chemoterapie, zistili ešte ohromujúcejšie výsledky – až 6 násobné zvýšenie novo vygenerovaných hematopoietických (HSG) buniek.

HSC sú bunky produkované kostnou dreňou, ktoré sa neskôr menia na všetky ostatné krvné bunky, vrátane bielych krviniek dôležitých pre imunitu.

Vedci boli takýmito dramatickými výsledkami skutočne zaskočení.

Valter Longo, hlavný autor uvedenej štúdie, to zosumarizoval slovami:

„Telo sa počas hladovky zbavilo častí, ktoré boli poškodené alebo staré. Čiže tých neefektívnych častí.

Ak zostanete s ťažko poškodeným telom po chemoterapii alebo v dôsledku starnutia, cykly hladovky dokážu doslova povedané vygenerovať vám úplne nový imunitný systém.“

Ďalšou fascinujúcou vecou, ktorú objavili, bolo, že hlavným faktorom pri regenerácii imunity počas hladovky bol inzulínový rastový faktor 1 (IGF-1).

Nižšie hladiny tohto faktora sa vo všeobecnosti spájajú s nižším rizikom rakoviny a spomalením starnutia. Myši, ktorým bolo počas štúdie naopak podané extra IFG-1, zaznamenali nižší nárast vyššie spomínaných HSC buniek.

Otázka teda znie: Funguje to aj u ľudí?

Pri publikovaní štúdie sa vedci pustili aj do zodpovedania tejto otázky.

Pri klinickej štúdii boli pacienti rozdelení do 2 skupín. Prvá držala hladovku 24 hodín a druhá 72 hodín pred podaním cyklu chemoterapie. No a predbežné výsledky boli podobné tým, ktoré sa zaznamenali u myší.

Skupina, ktorá hladovala 3 dni pred podaním chemoterapie zaznamenala výrazné zlepšenie v počte imunitných buniek a posun k „mladšiemu“ profilu týchto buniek.

Ako sa ukazuje, týmto fascinujúcim spôsobom je možné výrazne znížiť nežiadúce vedľajšie účinky chemoterapie.

Hladovka naštartovala regeneráciu imunitného systému.

Stalo sa tak z dvoch dôvodov. Po prvé, telo používa glukózu na tvorbu tuku. A po druhé, došlo k dočasnému zníženiu počtu bielych krviniek, čo zahájili tvorbu nových imunitných buniek.

Inými slovami:

Keď telo vyhladujete, systém sa snaží ušetriť energiu.

No a jedným zo spôsobov, ako ušetriť energiu, je recyklovať staré imunitné bunky, ktoré už telu nie sú potrebné a hlavne tie, ktoré sú poškodené.

Záver

Z uvedeného pre nás vyplýva dôležité ponaučenie a to, že občasná hladovka má výrazné podporné účinky na náš imunitný systém. Platí to tak pre zdravých, ako aj chorých pacientov podstupujúcich chemoterapiu.

Vytvorením nedostatku energie pomocou niekoľkodňovej hladovky dokážeme naštartovať samoregeneračné schopnosti našej imunity, kedy sa staré imunitné bunky vymenia za nové.

Tiez sa Vam moze pacit