Krása a životný štýl, Zdravé recepty, Zdravie a životospráva

Očkovania, ktoré majú zmysel a ktoré nie.

V súčasnosti snáď neexistuje kontroverznejšia téma akou je očkovanie. Kým oficiálna medicína je silne za očkovanie, väčšina zástancov alternatívnej medicíny ho striktne a bez výnimiek odmieta.

Kto má teda pravdu? Lekári, štátne úrady a farmaceutické firmy alebo naopak odporcovia očkovania? V tomto článku sa pokúsime nájsť odpoveď na túto otázku.

Očkovať alebo nie?

K tomuto neexistuje jednoznačné stanovisko. Očkovanie totiž nie je jednoliate a preto by sa nemalo hodnotiť ako celok, ale zvlášť každá jednotlivá vakcína a tiež okolnosti človeka, ktorému sa má podať.

No a tak ako pri každom lekárskom zákroku, tak aj pri konkrétnom očkovaní je potrebné zhodnotiť zvlášť jeho prínosy, zvlášť riziká a obe potom navzájom konfrontovať.

Tam, kde výsledok nie je jednoznačný, je možné sa rozhodnúť na základe vlastného presvedčenia. Avšak tam, kde sa váhy naklonia na jednu alebo druhú stranu, by sa ľudia mali pridržiavať faktov.

Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé očkovania. Rozdelili sme ich do troch skupín:

  1. Očkovania, ktoré majú zmysel malý alebo vôbec žiadny
  2. Očkovania, ktorých zmysel závisí od situácie
  3. Očkovania, ktoré zmysel jednoznačne majú

Tuto však chceme dopredu upozorniť, že sa jedná o čisto náš subjektívny názor. Pre druhých ľudí môžu mať rozdielne faktory inú váhu a tak sa výsledok môže u nich odlišovať.

A. Očkovania, ktoré majú zmysel malý alebo vôbec žiadny

Najprv sa poďme pozrieť na tie očkovania, ktoré podľa nášho názoru nemajú veľký zmysel, pretože ich riziká prevažujú nad prínosmi.

Začnime najprv s detskými očkovaniami, ktoré sú súčasťou povinného očkovacieho kalendára na Slovensku.

1. Očkovanie proti Hepatitíde B (HBV)

Očkovanie proti Hepatitíde typu B je pomerne kontroverzné.

Prvým dôvodom je fakt, že nejde o typické detské ochorenie, pretože sa prenáša len krvou, intímnym stykom alebo infikovanou ihlou (napríklad u ľudí užívajúcich drogy).

U novorodencov sa nepredpokladá, že by mali byť vystavení niektorému z uvedených rizík. Preto jeho zahrnutie do povinného očkovania je veľmi sporné.

Význam má len vtedy, ak bola matka infikovaná hepatitídou B. V tomto prípade to má zmysel preto, aby sa zabránilo prenosu infekcie na dieťa. Tehotné ženy je však možné jednoducho otestovať počas gravidity a nie je potrebné očkovať všetky deti plošne a bez výnimky.

Druhým dôvodom, prečo je dané očkovanie sporné, je paradoxne jeho značné riziko poškodenia pečene. K poškodeniu pečene môže dôjsť napriek tomu, že ju má chrániť.

Taktiež u tejto vakcíny existuje riziko poškodenia nervov vyvolaním autoimunitnej reakcie tela.

Očkovacia látka proti hepatitíde B je súčasťou detskej Hexa vakcíny. To znamená, že sa podáva naraz v jednej dávke spolu s očkovacími látkami proti ďalším 5 chorobám a nie je tak možné sa jej vyhnúť.

2. Očkovanie proti pneumokokom

Očkovanie proti pneumokokom je relatívne nové. Do povinného očkovacieho kalendára sa dostalo u nás až v roku 2008.

Pneumokoky môžu vyvolať závažné ochorenia pľúc a dýchacích ciest (prípadne infekciu krvi alebo zápal mozgu a miechy), no ohrozené sú prevažne deti s poškodenou alebo zníženou imunitou.

U zdravých detí je riziko infekcie pomerne nízke a teda, podľa nášho názoru, nepatrí toto očkovanie medzi až tak kritické.

Ochorenie sa vyskytuje prevažne v rozvojových krajinách, kde je úroveň hygieny, výživy a zdravotnej starostlivosti nízka. Tam je aj väčšina úmrtí na toto ochorenie.

Do roku 2008 sa proti pneumokokom neočkovalo a drvivá väčšina populácie to bez problémov zvládla, neboli u nás žiadne epidémie ani masové úmrtia detí.

Toto očkovanie by sme zaradili do spoločnej skupiny očkovaní, u ktorých sa viac straší ako používajú vecné argumenty – teda spolu s očkovaním proti chrípke a očkovaním proti HPV vírusom (rakovine krčka maternice).

Výhodou u neho, na rozdiel od hepatitídy B je, že existuje ako samostatná vakcína a teda rodičia sa môžu rozhodnúť, či ho individuálne podstúpiť alebo nie.

3. Haemophil influenzae b

Ide bakteriálne ochorenie veľmi podobné čo do prejavov a následkov (zápal pľúc, meningitída) ako pneumokoky.

Vyskytuje sa taktiež prevažne v rozvojových krajinách s nižším štandardom hygieny, životných podmienok a zdravotnej starostlivosti. V našich zemepisných šírkach sa vyskytuje menej.

V prípade prepuknutia ochorenia vyvolaného baktériou Haemophil influenzae b by úroveň našej zdravotnej starostlivosti mala zabezpečiť jeho úspešné vyliečenie.

Očkovanie proti nemu je obsiahnuté vo vakcíne Hexa, ktorá obsahuje 6 očkovacích zložiek, preto nie je možné sa preň rozhodnúť (alebo ho vylúčiť) samostatne.

4. Čierny kašeľ

Názov čierny kašeľ znie pomerne odstrašujúco a niekedy naozaj ide o pomerne nepríjemné ochorenie prejavujúce silným dávivým kašľom.

Nebezpečné býva len pre veľmi malé deti, väčšina úmrtí sa vyskytuje do veku 3 mesiacov veku. Avšak, ak bola matka proti nemu očkovaná (alebo ho prekonala), potom dieťa by malo v tomto včasnom období mať od nej protilátky.

Pre väčšie deti je čierny kašeľ síce nepríjemný, ale len zriedkakedy život ohrozujúci.

Opäť, podobne ako v predošlých dvoch prípadoch, až 95% čierneho kašľu sa vyskytuje v rozvojových krajinách, kde je celkovo nižší životný štandard a tým aj imunita obyvateľstva je nižšia.

Preto sú tam aj ľudia vo všeobecnosti náchylnejší na rozvoj infekčných ochorení a ich vážnejšie následky.

Čierny kašeľ je súčasťou Hexa vakcíny a teda buď ju dáte dieťaťu so všetkými jej zložkami, alebo nedáte vôbec.

5. Mumps (zápal príušných žliaz)

Mumps je u detí pomerne mierne vírusové ochorenie, prejavujúce sa horúčkou a opuchom príušných žliaz.

Len veľmi ojedinele sa môžu vyskytnúť ďalšie komplikácie ako bolesti kĺbov či problémy s obličkami alebo pankreasom.

Vážnejšie problémy môže spôsobiť len u mužov a starších chlapcov, kedy existuje riziko opuchu semenníkov a veľmi zriedka aj vznik neplodnosti. To je aj dôvod, prečo sa proti nemu očkuje.

Podľa nášho názoru je však uvedené riziko primalé na to, aby to odôvodňovalo plošné očkovanie, a to nielen chlapcov, ale aj dievčat.

Rozumnejšie by bolo očkovať iba chlapcov a vo vyššom veku než je 15 mesiacov, kedy sa vakcína podáva. Potom je totiž riziko vedľajších nežiadúcich účinkov očkovania oveľa nižší než v tak skorom veku.

Mumps je súčasťou vakcíny MMR spolu s osýpkami a ružienkou.

6. Chrípka

Očkovanie proti chrípke považujeme za jedno z najzbytočnejších. Dôvodov je hneď niekoľko.

Prvým dôvodom je fakt, že vírusov chrípky je veľký počet a očkuje sa vždy len proti jednému alebo zopár, ktoré sú stanovené odhadom.

Nič nezaručuje, že sa človek nakazí práve tým typom chrípky, proti ktorému bola vakcína daný rok vyvinutá.

Druhým dôvodom je skutočnosť, že chrípka pre väčšinu zdravých ľudí nepredstavuje vážne riziko. Namiesto každoročného očkovania všetkých by bolo vhodnejšie očkovať len tie osoby, u ktorých môže mať chrípka vážny priebeh.

No a tretím dôvodom je fakt, že očkovanie proti chrípke je známe svojimi vážnymi vedľajšími účinkami.

Preto podľa nášho názoru, pokiaľ nepatríte medzi rizikové skupiny ľudí, pre ktorých by mohla mať chrípka vážne následky, toto očkovanie nepotrebujete.

7. Meningokoky

Očkovanie proti meningokokom síce nie je zaradené do povinného očkovacieho kalendára detí, avšak v súčasnosti je silno propagované.

Je pravdou, že meningokokové infekcie môžu mať vážny priebeh, no vyskytujú sa len veľmi zriedka.

Podľa nášho názoru toto očkovanie nie je vôbec kritické. Skôr ako vážna hrozba ide o typické vyvolávanie strachu zo strany výrobcov vakcín kvôli zisku z ich predaja.

Ak by sa mal človek podvoliť podobnému strachu, to by potom sa musel dať očkovať proti úplne všetkému, inak by nemohol vôbec vyjsť vonku z domu na ulicu.

8. Ľudské papiloma vírusy (HPV)

Ľudovo sa mu vraví aj očkovanie proti rakovine kŕčka maternice.

V skutočnosti však ide očkovanie proti HPV vírusom prenášaným intímnym stykom, ktoré spôsobujú jednak patologické zmeny na krčku maternice a tiež vyvolávajú genitálne bradavice.

Mnohí odborníci sa však vyjadrujú, že ide o najneužitočnejšie a zároveň najnebezpečnejšie očkovanie z hľadiska vedľajších účinkov vôbec.

Jeho zbytočnosť vyplýva z toho, že HPV vírusov je veľké množstvo a toto očkovanie pokrýva len pár z nich.

Navyše, predísť zhubným zmenám na krčku maternice sa dá mnohými inými spôsobmi.

Medzi takéto spôsoby prevencie patria napríklad:

  • uvážený výber partnera
  • vyhýbanie sa promiskuitému životu
  • pomerne účinné doplnky stravy, ktoré bránia vzniku predrakovinových zmien na krčku maternice

No a čo sa týka vedľajších účinkov, tak známe sú prípady kolapsov mladých dievčat, vyvolanie neplodnosti (poškodenie vaječníkov) či dokonca úmrtia.

Preto je dobré sa tomuto očkovaniu radšej vyhýbať. Ide viac o marketingovú vakcínu než skutočnú potrebu.

B. Očkovania, ktorých význam závisí od situácie

Do tejto skupiny sme zaradili vakcíny, ktoré normálne veľký zmysel nemajú, avšak za istých okolností význam mať môžu.

Ide o nasledovné očkovanie:

1. Ružienka (rubeola)

Ružienka je v podstate neškodné ochorenie, voči ktorému nemá zmysel sa očkovať. U detí má len veľmi mierny priebeh a trvá zvyčajne nie dlhšie ako 3 dni.

Očkovanie proti nej má zmysel len v jednom prípade a to pre tehotné ženy. Ak by na ňu totiž ochorela tehotná žena počas prvých 20 týždňoch gravidity, mohlo by dôjsť k potratu alebo pôrodným defektom dieťaťa.

Očkovať má teda zmysel len tie ženy, ktoré sú otehotnieť, prípadne staršie dievčatá na začiatku puberty.

Pre chlapcov nemá význam žiaden. Očkovanie chlapcov sa odôvodňuje vytvorením kolektívnej imunity. Podľa nášho názoru by tuto úplne postačovalo selektívne, nie plošné očkovanie.

Očkovanie proti rubeole je obsiahnuté vo vakcíne MMR spolu s príušnicami (mumps) a osýpkami. Preto sa môžete rozhodnúť preň len ako celok, nie osobitne.

2. Osýpky

Osýpky bývali kedysi bežné ochorenie, podobne ako ovčie kiahne. Až neskôr sa z nich začal robiť veľký strašiak.

Úmrtnosť na osýpky je na úrovni zhruba 1 z 1000. Zdravé deti s normálnou imunitou by mali byť schopné osýpky zvládnuť a po ich prekonaní na rozdiel od vakcíny získajú celoživotnú imunitu.

Pre deti s oslabenou imunitou však môžu mať veľmi ťažký priebeh, pri ktorom hrozí vznik sekundárnych ochorení ako sú zápal pľúc či zápal mozgových blán. U týchto prípadoch detí so zníženou imunitou je preto na zváženie, či sa proti nim dať zaočkovať.

Pre očkovanie hovorí aj fakt, že na rozdiel od iných infekčných ochorení majú osýpky takmer 100% šancu prenosu, ak je človek v styku s nakazenou osobou.

Osýpky sú súčasťou vakcíny MMR, osobitne sa proti nim u nás neočkuje.

3. Žltačka typu A

Na žltačku typu A sa bežne neočkuje, keďže jej výskyt v hygienicky bezpečnom prostredí je veľmi zriedkavý. Nie nadarmo sa tomuto ochoreniu hovorí aj „choroba zo špinavých rúk“.

Ak však v nejakom prostredí alebo kolektíve vypukne, veľmi rýchlo sa šíri. Preto v takýchto prípadoch úrady nariadia pre určitú oblasť alebo skupinu osôb povinné očkovanie, aby sa jej šírenie zastavilo.

Žltačka typu A síce na rozdiel od typov B a C nespôsobuje chronické ochorenie pečene, no môže v zriedkavých prípadoch vyvolať jej akútne zlyhanie a to už býva smrteľné.

Navyše, jej liečba môže trvať kľudne aj mesiace. Preto v takýchto výnimočných situáciách je na zváženie, či sa proti nej dať zaočkovať.

4. Besnota

Besnota je smrteľné ochorenie prenášané nielen nakazenými psami, ale aj mačkami, líškami, vlkmi či dokonca veveričkami.

Po našich sídliskách ste určite videli na stromoch pobehovať milé veveričky, čo vás môže zvádzať k tomu, aby ste ich k sebe prilákali a dali im nejakú potravu priamo z vašej ruky.

Nerobte to! Ak vás poškriabu, existuje riziko nákazy besnotou.

Bol dokonca zaznamenaný prípad, keď do bytu v noci cez otvorené okno vošla veverička, dieťa sa zobudilo zo spánku, zľaklo sa a vyplašená veverička ho poškriabala.

Preventívne sa proti besnote neočkuje, keďže riziko napadnutia človeka besným zvieraťom je pomerne nízke.

No v prípadoch, keď dôjde k poškriabaniu alebo uhryznutiu neznámou zverou a existuje riziko prenosu besnoty, človek musí absolvovať sériu očkovaní, aby si telo stihlo vytvoriť protilátky skôr, než choroba prepukne.

Existuje nebezpečný trend medzi niektorými antivakcinačnými skupinami, ktoré tvrdia, že besnota neexistuje a nie je potrebné voči nej očkovať ani pri rizikových uhryznutiach.

Podobné počínane však môže mať fatálne následky, preto nikdy niečo také neriskujte.

Niektoré vakcíny môžu byť sporné či dokonca zbytočné alebo príliš nebezpečné. Avšak u besnoty ani len neuvažujte nad tým, že by ste sa po uhryznutí besným zvieraťom nedali proti nej očkovať.

C. Očkovania, ktoré význam jednoznačne majú

Na koniec sme si nechali tie očkovania, ktoré podľa nášho názoru majú význam a minimálne by ich mal zvážiť aj ten rodič, ktorý je inak proti očkovaniu.

Takže poďme sa teraz pozrieť, ktoré to sú.

1. Tetanus

Tetanus nie je pravé infekčné ochorenie, pretože sa nešíri nákazlivo medzi ľuďmi. Teda inými slovami, jeden človek s tetanom ho nedokáže preniesť na iného človeka.

Vysvetlime si najprv, čo to vlastne je ten tetanus.

Ide o ochorenie nervovej sústavy spôsobené toxínom, ktoré produkujú baktérie Clostridium tetani. Nachádzajú sa v pôde a tiež je ich možné nájsť v črevách koní, psov či mačiek či dokonca ľudí. Tam však problém nespôsobujú.

Von sa dostávajú prostredníctvom stolice. Keďže sú to anaeróbne baktérie, na vzduchu nedokážu prežiť, preto sa uzatvárajú do spór. V tomto stave vedia pretrvať v prírode veľmi dlhú dobu.

Keď sa človek poraní a rana je tak hlboká, že sa do nej nedokáže dostať vzduch, spóry týchto baktérii ožijú a preniknú do krvného obehu. Tam začnú produkovať svoj toxín.

Imunita tela uvedené baktérie síce časom zničí, no za tú dobu už mohli vyprodukovať toxín, ktorého je potrebné len veľmi malé množstvo na spôsobenie vážnych zdravotných problémov.

Tetanusová infekcia sa prejavuje kŕčmi svalov. Postihnuté môžu byť všetky svaly v tele. Kŕče vedia byť také silné, že dokonca dokážu zlomiť stavce chrbtice. Ak postihnú dýchacie svaly, človek sa môže zadusiť.

Inkubačná doba je 5 až 20 dní od poranenia. Tetanus sa zvyčajne začína stuhnutím svalov na krku a čeľustiach, ktoré sa potom rozširujú smerom dole.

Problém u tetanu je, že jeho priebeh býva veľmi vážny a vyžaduje si hospitalizáciu v nemocnici. Aj napriek tomu má 30 až 40% úmrtnosť, ak už raz prepukne.

Mnohí zarytí odporcovia očkovania tvrdia, že tetanus je možné ľahko vyliečiť pomocou podávania vitamínu C. Ono skutočne bola takáto štúdia vykonaná, ktorá to tvrdí.

Avšak, problémom tejto štúdie je, že bola vykonaná v Bangladéši, nebola randomizovaná a je len jediná svojho druhu. Navyše, šlo o vnútrožilové podávanie vysokých dávok vitamínu C, ktoré vám v našich nemocniciach zrejme nikto nevykoná, keďže sa nejedná o schválenú liečbu.

U detí je takmer istota, že počas svojho detstva budú mať nejaký ten úraz v podobe odretých kolien, porezaní sa na rozbitom skle v tráve pri behaní na boso a podobne.

Preto je lepšie si s tetanom nezahrávať a pouvažovať o zaočkovaní sa.

Pri vážnejších poraneniach sa síce zvykne podávať takzvaná postexpozičná vakcína, tá však už nemusí mať dostatok času, aby stihla zaúčinkovať.

Navyše, po očkovaní proti tetanu sa ukázalo, že vtedy dočasne klesne hladina T pomocných buniek lymfocytov. Čiže v dobe, keď potrebujete aby vaša imunita pracovala na plno, tak ju dočasne oslabíte.

2. Záškrt

Záškrt je bakteriálna infekcia, ktorá podobne ako tetanus produkuje v krvi toxín. Tuto sa však na rozdiel od tetanu jedna o pomerne nákazlivé ochorenie prenášané z človeka na človeka.

Zvlášť rizikový je záškrt vtedy keď postihne hrdlo, kde sa vytvorí sivý povlak, ktorý môže brániť v dýchaniu. Toxín záškrtu môže tiež poškodiť nervový systém, srdce a obličky.

Záškrt zvykne najprv postihnúť nos, potom sa objaví horúčka, slabosť, bolesti hlavy a hrdla. Následne toxín ničí povlak hrdla, ktoré opúcha. Ako tkanivo odumiera, tvorí sa hrubý sivý povlak, ktorý začne pokrývať hrdlo.

Bez liečby by tento povlak pokryl celé hrdlo a hrtan. Pacient má problémy s dýchaním a rečou. Taktiež má opuchnuté lymfatické uzliny na krku.

Ide naozaj o vážne ochorenie, ktoré si vyžaduje urýchlený lekársky zásah. Keďže má pomerne vysokú úmrtnosť – až 100 krát vyššiu ako osýpky, očkovanie proti záškrtu skutočne má zmysel.

3. Detská obrna

Detská obrna je dnes takmer zaniknuté ochorenie, vyskytuje sa už len v zopár rozvojových krajinách v Ázii a Afrike.

Ide o vírusové ochorenie, ktoré napáda miechu a následne spôsobuje paralýzu svalov. Ak zasiahne svaly, ktoré ovládajú dýchanie, hrozí smrť.

Ak aj človek infekciu prekoná a prežije, zvyčajne zostáva viac či menej postihnutý po zvyšok života.

Napriek tomu, že ide už o takmer vyhubené ochorenie, domnievame sa, že stále má zmysel proti nemu očkovať a to hlavne preto, že so zvýšeným cestovaním ľudí do exotických krajín a so zvýšeným prílevom migrantov do Európy hrozí opätovné zavlečenie divokého vírusu detskej obrny.

Odporcovia očkovania argumentujú tým, že v minulosti sa prostredníctvom vakcíny vypestovanej na opiciach ľudia infikovali opičím vírusom SV40, ktorý môže u človeka spôsobovať rakovinu.

Tento problém sa v minulosti týkal živej vakcíny. Dnes už toto riziko nehrozí, pretože dnešné vakcíny proti detskej obrne sa vyrábajú inak a navyše sa používa neživá vakcína.

Očkovanie proti detskej obrne je súčasťou detskej Hexa vakcíny.

Ako očkujú vo Francúzsku

Zhodou okolností vyššie uvedené 3 ochorenia, proti ktorým má podľa nás zmysel očkovať (tetanus, záškrt a detská obrna), sú presne tie ochorenia, proti ktorým sa povinne očkuje vo Francúzsku. Ostatné sú len odporúčané.

Bohužiaľ, nedávno Francúzsko po mediálnej hystérii ohľadne epidémie osýpok v niektorých krajinách Európy sa rozhodlo rozšíriť povinné očkovanie z uvedených 3 ochorení na celkovo 11.

Je nám ľúto, že podľahli mediálnemu tlaku a namiesto cesty vzdelávania rodičov pristúpili k represívnym opatreniam.

Každopádne fakt, že doteraz mali povinné očkovanie len pre tieto 3 choroby svedčí o tom, že sa skutočne jedná o ochorenia, ktoré by sa mali očkovať a že u ostatných je takáto povinnosť otázna.

Ako teda očkovať či neočkovať?

Ako sme už uviedli v úvode nášho článku, to, či očkovať a proti čomu, závisí hlavne od postoja rodiča k očkovaniu a tiež od špecifík danej situácie.

Kým to isté očkovanie nemusí byť nutne potrebné pre jedno dieťa, tak pre druhé áno. Vyhodnotiť to je potrebné hlavne podľa zdravotného stavu daného dieťaťa a prostredia v ktorom žije.

Ak napríklad dieťa malo veľmi ťažký priebeh u ovčích kiahní, má nejaký problém s imunitou a zároveň žije v meste, kde prepukla epidémia osýpok, tak potom môže rodič zvážiť, že očkovanie v tomto prípade je pre preň opodstatnené.

Tuto nasleduje taký náš rebríček dôležitosti jednotlivých vakcín:

1. Hexa vakcína -> 2. MMR vakcína -> 3. Pneumokoky -> 4. Ostatné podľa situácie

Keďže u nás nie je možné očkovať jednotlivé choroby zvlášť, pretože sa používajú kombinované vakcíny, je toto poradie stanovené na dostupné vakcíny a nie na jednotlivé choroby.

Ak je rodič proti očkovaniu, mal by zvážiť aspoň podanie aspoň Hexa vakcíny. Ku 3 najdôležitejším očkovaniam dostane ešte ďalšie 3 navyše. Nie je to síce ideálne, ale dostupnosť vakcín to inak neumožňuje.

V prípade, že je rodič za povinné očkovanie, no nechce zbytočne očkovať proti všetkému, potom sa môže rozhodnúť navyše pre MMR vakcínu, prípadne aj pre pneumokoky.

No a v špecifických prípadoch potom aj pre ostatné vakcíny ako je žltačka typu A alebo besnota, ak si to situácia vyžaduje.

Naďalej sa však domnievame, že vakcíny proti chrípke alebo HPV sú nielen zbytočné, ale aj nebezpečné, ktoré majú viac rizík ako prínosov. Z uvedeného dôvodu ich neodporúčame vôbec.

Odkaz odporcom očkovania

Na Slovensku je viacero skupín a stránok, ktoré striktne vystupujú proti akémukoľvek očkovaniu. Najväčší a najznámejší odporcovia očkovania sú webové portály badatel.net a slobodavockovani.sk.

Tieto stránky sa zvyčajne zameriavajú striktne na zloženie vakcín a pomocné látky v nich. Následne vyratúvajú všetky možné riziká, ktoré jednotlivé ingrediencie môžu u človeka spôsobiť.

My za žiadnych okolností nezľahčujeme nebezpečenstvo týchto látok a podporujeme to, aby sa vyvíjali bezpečnejšie vakcíny, ktoré ich nebudú obsahovať.

Na druhej strane je však potrebné viac hovoriť aj o druhej strane mince a tou sú riziká ochorení proti ktorým sa očkuje.

Ak si zoberieme takú detskú obrnu. Pred zavedením očkovania bol v USA ročne zhruba 1 prípad obrny na 5000 obyvateľov, ktorého výsledkom bola smrť alebo ťažké poškodenie zdravia.

Keď očkovanie proti detskej obrne vyvolá ťažkú rekciu u 1 človeka z milióna, tak potom riziko z neočkovania je 200 krát vyššie ako riziko z očkovania.

Záver

Zastávame názor, že téme očkovania by viac prospela otvorená diskusia a individuálny prístup, namiesto plošnosti, represií, vyhrážok pokutami a zabetónovaných postojov.

V súčasnosti je totiž situácia podobná zákopovej vojne, kde každá zo strán je zabarikádovaná na svojich pozíciách a nie je ochotná z nich ustúpiť ani o piaď.

Ak by boli úrady a lekári ochotní viac diskutovať ako prikazovať a na druhej strane odporcovia očkovania viac počúvať, myslíme si, že by bolo možné nájsť kompromis vyhovujúci všetkým.

Tiez sa Vam moze pacit