Krása a životný štýl, Zdravie a životospráva

Varovanie: Čo vám hrozí pri kolonoskopii, no lekár vám to nepovie

Každý rok vyše 14 miliónov zdravých Američanov sa podrobuje vyšetreniu kolonoskopiou pre odhalenie rakoviny hrubého čreva. V prepočte na počet obyvateľov to vychádza na 250.000 Slovákov.

Denník Anály internej medicíny (Annals of Internal Medicine) v článku nazvanom „Komplikácie kolonoskopie v integrovanom systéme zdravotnej starostlivosti“ uviedol, že približne 70.000 ľudí (0,50%) je usmrtených alebo zranených komplikáciami tohto vyšetrenia.

Oproti tomu ročná miera úmrtia na rakovinu hrubého čreva je len 0,22%. Po prepočte na slovenské pomery to vychádza na 1250 poškodených alebo usmrtených ľudí ročne u nás!

Problémové oblasti spochybňujúce prínosy kolonoskopie

V tejto časti sa podrobnejšie pozrieme na pár faktov, ktoré spochybňujú prínos kolonoskopického vyšetrenia.

1.Dramatický nárast výskytu rakoviny hrubého čreva. Napriek miliónom vyšetrení vykonaných medzi rokmi 2000 až 2007, ročná miera výskytu rakoviny hrubého čreva v USA narástla o zhruba 30.000 prípadov.

2. Viac polypov sa prehliadne ako nájde. Približne tretina kolonoskopií bežne prehliadne polypy, ale i samotné rakovinové nádory. Podľa správy Národného onkologického inštitútu (National Cancer Institute) zo dňa 17.10.2008 sa prehliadne prakticky 100% polypov v pravej časti vzostupného hrubého čreva.

3. Odstraňovanie polypov nepredchádza rozvoju rakoviny. Podľa výskumu z roku 2006 sa do niekoľko rokov po vyšetrení vyvinula rakovina hrubého čreva v rovnakej miere, aká by sa dala očakávať v bežnej populácii. Dokonca i vtedy, ak sa im odstránili polypy.

4. Nadhodnotené riziko úmrtia na kolorektálnu rakovinu. Riziká tohto druhu rakoviny sú nadhodnotené pre komerčné účely. Dokonca, aj osoba vo vysoko rizikovej skupine, má 12 násobne vyššie riziko úmrtia na ochorenie srdca, 10 násobné na inú rakovinu, 6 násobné na lekársku chybu, 3 násobné na mŕtvicu a 2 násobné riziko, že zomrie pri dopravnej nehode.

5. 95% polypov sú nezhubné. Nikdy z nich nebude rakovina, preto ich vybratie nemá žiadny význam.

6. Nie všetkým kolorektálnym typom rakovín predchádzajú polypy. Väčšina nádorov vzniká z plochých jaziev, ktoré nikto nenavrhuje odstrániť, hoci sú až 5 krát rizikovejšie pre vznik rakoviny ako polypy.

Priame zdravotné riziká kolonoskopie

Problémom kolonoskopie nie je len absencia prínosov popísaných vyššie. Vyznačuje sa aj priamymi rizikami pre zdravie a dokonca život pacienta.

1. Kolonoskopické vyšetrenie zvyšuje riziko úmrtia na všetky ostatné príčiny. Štúdia The Telemark Polyp Study I ukázala, že po kolonoskopii mali pacienti o 157% vyššie riziko úmrtia ako kontrolná skupina (z dôvodov popísaných nižšie). Zníženie výskytu kolorektálnej rakoviny bol však iba 2% (štatisticky bezvýznamné).

2. Zvýšené riziko rakoviny. Odstránenie malígnych polypov alebo ich biopsia uvoľňuje rakovinové bunky do krvného obehu. Tieto bunky ako metastázy môžu vytvoriť nové nádory po celom tele.

3. Vysoké riziko vnútorného krvácania. Odstránenie polypov výrazne zvyšuje pacientove riziko úmrtia v dôsledku ťažko odhaliteľného interného krvácania. To môže spôsobiť ischemický infarkt, infarkt myokardu, zástavu srdca alebo náhle srdcové zlyhanie.

4. Ťažká dehydratácia. Príprava čreva pred kolonoskopiou spôsobuje silnú dehydratáciu. Môže spôsobiť nezvrátiteľné poškodenie obličiek, závrate, stratu vedomia, ischemický infarkt, náhlu srdcovú smrť, úraz a ďalšie komplikácie.

5. Chronické ochorenie hrubého čreva. Narušenie činnosti čreva po kolonoskopii často vedie k zápche, ťažkým hnačkám, zápalom a črevnej obštrukcii. Všetky tieto komplikácie spôsobujú syndróm zapáleného čreva. Tento jediný faktor zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva až 32 násobne!

6. Infekcie dýchacích ciest a zápal pľúc. Po celkovej anestézii sa až u 25% ľudí vyvinie infekcia dýchacích ciest. Mnohí starší ľudia zomierajú týždne či mesiace neskôr na akútny zápal pľúc. Úmrtnosť pri zápale pľúc je 5%, čo predstavuje približne 60 tisíc ľudí v USA ročne – viac ako úmrtia na kolorektálnu rakovinu.

7. Zrážanie krvi a pľúcna embólia. Hlboká trombóza ciev a pľúcna embólia sú bežné vedľajšie účinky celkovej anestézie. Len v Amerike sú príčinou až 200.000 úmrtí ročne.

8. Komplikácie z chýb lekárov počas kolonoskopie. V USA každý rok až 70.000 ľudí (v prepočte na Slovensko 3.500 ľudí) utrpí počas kolonoskopie úraz zavinením lekára. Skutočná miera, vrátane nehlásených poškodení, sa odhaduje na 280.000 (na Slovensku 14.000 ľudí), čiže 2% zákrokov.

Čo na miesto kolonoskopie?

Pôvodne sme túto tému chceli nechať na samostatný článok. Avšak veľa čitateľov sa nás dotazuje, že čo teda majú podstúpiť namiesto kolonoskopie?

Jeden známy lekár sa na túto tému vyjadruje v tom zmysle, že namiesto kolonoskopie celého čreva, úplne postačuje vyšetriť len jeho poslednú časť od konečníka po prvý záhyb v brušnej dutine.

Je tomu tak preto, lebo väčšina rakovín sa aj tak nachádza práve v tejto časti hrubého čreva a na toto vyšetrenie sa používajú bezpečnejšie nástroje ako pri klasickej kolonoskopii.

Záver

Ak sa blížite k veku, v ktorom sa začína vykonávať pravidelné vyšetrenie kolonoskopiou, teda približne 50. rok života, dobre si zvážte prínosy a riziká toho vyšetrenia.

Napriek silnej medializácii jej údajných prínosov sa totiž akosi pozabúda oboznamovať verejnosť aj s jej zjavnými nedostatkami.

V prípade, že sa vás táto téma zatiaľ netýka, určite na to upovedomte svojich rodičov a známych, pretože správne rozhodnutie dnes môže zajtra ovplyvniť ich život. A to doslova.

Zdroj: Colonoscopy: Is It Worth The Risk?

Tiez sa Vam moze pacit